21st Century Medicine – International Medical Congress for Students and Young Doctors 2017

Lectures

Lectures will be held in Polish.


Dr Dawid Myśliwiec "Uwaga! Naukowy Bełkot" Z wykształcenia chemik, w 2019 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadził badania nad wpływem pola magnetycznego na barwniki. Największy jednak rozgłos przyniósł mu kanał na YouTube - „Uwaga, Naukowy Bełkot”.
Dawid od czterech lat zajmuje się popularyzacją nauk ścisłych – nie tylko chemii, czyli swojej macierzystej dziedzin, ale porusza tematy, które go interesują z bardzo różnych obszarów wiedzy, m.in. chemii, fizyki, biologii, medycyny czy nawet historii. "Staram się mówić o rzeczach, które mnie interesują w taki sposób, by ludzie chcieli mnie słuchać.”
Dawid akademicką wiedzę ogólną przedstawia nie za pomocą suchych faktów, ale próbuje ubrać ją w jakąś historię. Jak sam mówi: "Historie lepiej się śledzi i pamięta niż gruzowisko faktów, nawet jeśli każdy z tych faktów jest ciekawy". Unika powszechnych wśród youtuberów żartów i parodii, natomiast wbrew wszystkim stawia na YT na dłuższe formy trwające nawet do 100 minut!
Dawid jest również świetnym mówcą i uwielbia bezpośredni kontakt z widownią, w związku z tym często występuje przed publicznością na żywo, m.in. podczas pikników naukowych, Nocy Naukowców oraz prelekcji organizowanych przez Instytucje Naukowe.

 

 

Dr Emilia Majsiak

 

 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Sekretarz redakcji czasopisma ALERGIA Wydawnictwa Alergologicznego „Zdrowie”. Członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Od ponad 10 lat aktywnie dzieli się wiedzą z zakresu diagnostyki chorób alergologicznych i celiakii. Autorka artykułów naukowych i prelegentka wystąpień dotyczących diagnostyki molekularnej alergii. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Medycznym w Warszawie.

Sponsors

 

 

 

 

 

Partners