21st Century Medicine – International Medical Congress for Students and Young Doctors 2017

Workshops

Workshops:

 

On the other side of prescription

Diagnostics of skin and nail condition with care advices

Laboratory animals behaviourist 

USG in emergency medicine

 

 

The workshops "USG in emergency medicine" will be conducted in English, unless all participants will be Polish-speaking.

Others workshops will be conducted in Polish.

All workshops will be held on 28.03.2020 from 01:00pm to 03:00pm in the Centre of the Medical Simulation in Lublin (Chodźki 4, 20-093 Lublin).

 

 

Warsztaty:

 

Po drugiej stronie recepty

Diagnostyka kondycji skóry i paznokci oraz porady pielęgnacyjne

Behawiorystka zwierzat laboratoryjnych 

USG w medycynie ratunkowej i stanach nagłych

 

Warsztat „USG w medycynie ratunkowej i stanach nagłych"  będzie prowadzony w języku angielskim, chyba że wszyscy uczestnicy będą polskojęzyczni.

Pozostałe warsztaty będą prowadzone w języku polskim.

Wszystkie warsztaty odbędą się 28.03.2020 w godzinach 13:00-15:00 w budynku Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Chodźki 4, 20-093 Lublin).

Sponsors

 

 

 

 

 

Partners